Záruka | CykloExtra prodejna a servis jízdních kol České Budějovice

Záruka

Ze zákona máte nárok na 2letou záruční lhůtu, není-li jinak stanoveno výrobcem či dovozcem (viz záruční list)
Pozor! Při nákupu na firmu mohou platit odlišné podmínky.

  • Záruční doba běží od převzetí zboží.
  • Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
  • Dojde-li k výměně zboží za nové začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.
  • Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2014 | CYKLO EXTRA SPORT | +420 385 344 247 | info@cykloextra.cz